INFORMÁCIE

Lekári rozlišujú medzi vrodenými a „získanými“ plochými nohami, ktoré majú rôzne príčiny. Vrodená plochá noha je väčšinou dedičná a je založená na deformácii chodidla v priebehu vývoja v maternici, získaná plochá noha sa vyvíja až v priebehu života.