CENNÍK

ZOZNAM VÝKONOV A ZDRAVOTNÝCH SLUŽIEB HRADENÝCH PACIENTOM

 

1.) Ortopedické vyšetrenie pacienta poisťovne bez zmluvného vzťahu

25,- Eur

2.) Vyšetrenie, konzultácia zdravotného stavu a iných nálezov mimo ordinačných hodín na žiadosť pacienta

30,- Eur

3. ) Lekárska správa na žiadosť pacienta alebo komerčnej poisťovne

15,- Eur

4.) Vystavenie posudku, administratívne úkony na vyžiadanie pacienta

30,- Eur

5.) Podanie injekčnej terapie (1 injekcia) pre pacienta nezmluvnej poisťovne

15,- Eur

6.) Manažment pacienta, konzultácia

20,- Eur

7.) Kineziotaping

10,- Eur

8.) Kolagénová injekcia Guna MD

17,- Eur

9.) Vyplnenie návrhu na Kúpeľnú liečbu

10,- Eur

10.) Vystavenie lekárskeho posudku o zdravotnej spôsobilosti do predškolského a školského zariadenia ZŠ, SŠ, VŠ, jasle a podobne

15,- Eur

11.) Vystavenie výpisu zo zdravotnej dokumentácie

5,- Eur

12.) Správa o chorobe len na osobitné vyžiadanie zdravotnej poisťovne, napríklad návrh na liečbu v zahraničí zdravotnej poisťovni členského štátu Európskej únie

25,- Eur

13.) Ošetrenie rázovou vlnou ( prístroj STORZ Masterpuls MP100 Ultra)

20,- Eur

14.) Podrobná lekárska správa inému lekárovi v prípade, ak sa neodovzdáva kompletná zdravotná dokumentácia (napríklad pri odchode pacienta do iného štátu a podobne)

30,- Eur

15.) Chondrohyal - duálne chondroprotektívum v injekčnej forme

100,- Eur

16.) CHONDRO-BIOL 1x30 ks ( výživový doplnok s obsahom chondroitínu sulfát sodného a vitamínu C )

26,- Eur

17.) SUPLASYN 20mg/2 ml - sterilný roztok Natrium- Hyaluronátu

30,- Eur

Copyright 2019 OrtoTrnava, s.r.o.,web: fg Ateliér