CENNÍK

ZOZNAM VÝKONOV A ZDRAVOTNÝCH SLUŽIEB HRADENÝCH PACIENTOM

 

Ortopedické vyšetrenie pacienta bez zmluvného vzťahu so zdravotnou poisťovňou

25,- Eur

Lekárska správa na žiadosť pacienta alebo komerčnej poisťovne

30,- Eur

Vystavenie posudku, administratívne úkony na vyžiadanie pacienta

30,- Eur

Podanie injekčnej terapie pre pacienta bez zmluvného vzťahu so zdravotnou poisťovňou

15,- Eur

Vystavenie výpisu zo zdravotnej dokumentácie

2,- Eur

Ošetrenie rázovou vlnou ( prístroj STORZ Masterpuls MP100 Ultra)

20,- Eur

Vystavenie špeciálneho potvrdenia pre zamestnávateľa na žiadosť pacienta

5,- Eur

Aplikácii kontrastnej látky k MR/CT artrografii

30,- Eur

DIPROPHOS 1 ml inj. (bemetazon)

6,- Eur

GUNA MD 2ml inj. (kolagénový roztok)

18,- Eur

SUPLASYN 20mg 2 ml inj. (sterilný roztok hyaluronátu sodného)

30,- Eur

CHONDRO-GRID 4 mg inj. (hydrolyzovaný kolagén)

130,- Eur

CHONDRO-HYAL 3ml inj.(duálne chondroprotektívum na báze -chondroitín sulfátu a hayluronátu sodného)

110,- Eur

iPRF (autológny krvný derivát na báze fibrínu bohatý na krvné doštičky s protrahovaným účinkom )

300,- Eur

MOVE (výživový doplnok)

25,- Eur

ArtiAid Plus 60mg/4ml inj. (sterilný roztok hyaluronátu sodného)

70,- Eur

Hyalotend 20mg/2ml inj. (sterilný roztok hyaluronátu sodného)

70,- Eur

Platnosť cenníka od 04.01. 2023