Autológna injekčná liečba artrózy na báze fibrínu (iPRF)

Fibrín bohatý na krvné doštičky s vysokým obsahom rastových faktorov.

fib

Ide o 2. generáciu (efektívnejšiu) liečby, tzv. plazmou. Využíva sa pri liečbe osteoartrózy kĺbov, po opätovnom vložení a rekonštrukcii predného krížového väzu, po rekonštrukcii menisku a kĺbovej chrupavky, pri regenerácii svalových úbytkov s dyspláziou svalových vlákien, tendinopatii svalov sedacieho svalu, pri liečbe kostných cýst, po opravách šliach, pri liečbe diabetickej nohy.

PRP (Platelets Rich Plasma) a PRF (Platelets Rich Fibrin) sú deriváty, ktoré sa získavajú z venóznej krvi. Rozdiel spočíva v inom spracovaní krvi, aby sa v PRF zachovali špecifické zložky a zároveň sa dosiahol podstatne dIhší liečebný účinok.

V PRF zostávajú doštičkové cytokíny zachytené a prirodzene viazané vo fibrín/glykoproteínovej sieti, kým v PRP sú tieto cytokíny voľne cirkulujúce.

Viazané doštičkové cytokíny na fibrínovej mriežke poskytujú očakávaný, protrahovaný liečebný účinok týchto biologicky aktívnych látok. V PRF sú doštičkové cytokíny dostupné v mieste pôsobenia počas významne dlhšej doby liečby (regenerácie) v porovnaní s relatívne časovo limitovaným pôsobením v PRP, kde cytokíny nie sú nijak viazané a preto rýchlo odplavované. V PRF sú naviac prítomné aj glykoproteínové reťazce zložené z heparinu a kyseliny hyalurónovej. O oboch uvedených zložkách je všeobecne známe, že majú veľkú schopnosť podporovať proces hojenia.

Autológny krvný bioderivát na báze fibrínu PRF pozostáva zo siete doštičkových cytokínov, glykovaných reťazcov a štruktúmych glykoproteínov, ktoré sú vzájomne previazané pomaly sa uvoľňujúcou prirodzenou fibrínovou matricou.

Všetky tieto biologické zložky sa synergicky podieľajú na procese hojenia.

Na základe spomínaných vlastností môžeme vnímať PRF ako ,doštičkový gél", ktorý sa dá použiť ako efektívny „liečivý koncentrát" s protrahovaným hojivým účinkom v širokom spektre indikácií.