VÝKONY

Špecializovaná ortopedická ambulancia so zameraním
na poskytovanie komplexnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti
v odbore ortopédia

doktor4

Diagnostika a liečba ochorení

 • RTG diagnostika skeletu
 • USG diagnostika pohybového systému
 • Ortopedické vyšetrenie dospelých (degeneratívne ochorenia pohybového aparátu, poúrazové stavy)
 • Ortopedické vyšetrenie detí od 3 rokov veku
 • Analgetická terapia
 • Analgetické infiltrácie (lokálne, intrartikulárne, paravertebrálne)
 • Punkcie kĺbov
 • Kinezioterapia
 • Akútne poranenia mäkkých a kostných štruktúr a chronické ochorenia z preťaženia
 • Úrazy, mikrotraumy, poúrazové poškodenia
 • Chronické bolesti pohybového aparátu
 • Liečba následkov získaných aj vrodených deformít
 • Poradenstvo pri výbere vhodného športu z hľadiska zaťaženia pohybového aparátu
 • Osové deformity chrbtice (skolióza, kyfóza a iné)
 • Poruchy chôdze (krívanie, špičkovanie, rotačné a osové odchýlky dolných končatín)
 • Skrátenia končatín
 • Deformity nôh
 • Aplikácia intraartikulárnej synoviálnej liečby - kyselina hyaluronová
 • Kolagénové injekcie GUNA MD
 • Chondroprotektíva