MR artrografia ramenných kĺbov a bedrových kĺbov

Umožňuje lepšie posúdenie jednotlivých štruktúr kĺbov a ich zmien.

 

Takzvaná priama MR artrografia je vyšetrovací postup, pri ktorom sa vykonáva MRI vyšetrenie po aplikácii kontrastnej látky do kĺbu (artrografia).

Výhodou MR artrografie je skutočnosť, že kĺbový priestor je následne naplnený tekutinou, čo umožňuje lepšie posúdenie jednotlivých štruktúr kĺbov a ich zmien.

12

MR artrografia je vyšetrenie s veľmi nízkym rizikom. Možnými zriedkavými komplikáciami sú napríklad infekcia kĺbov, parartikularna aplikácia alebo krvácanie.

Aj keď je konvenčné zobrazovanie magnetickou rezonanciou bez podania kontrastnej látky neoddeliteľnou súčasťou objasnenia akútnych alebo chronických zmien kĺbov už mnoho rokov, na niektoré otázky sa dá spoľahlivo odpovedať iba pri priamom artrografickom MR vyšetrení.Nie je zriedkavé, že po konvečnom MR vyšetrení s negatívnym nálezom, sú chorobné zmeny diagnostikované práve MR artrografiou.

Špeciálne profitujú z vyšetrenia aktívni a aj bývalí športovci (volejbal, hádzaná, basketbal, tenis, kontaktné športy a pod).

Odporúčané indikácie pre MR artrografiu:


Lézie rotátorovej manžety
Labrálne lézie (SLAP)
Humerálne avulzie gleno‐humerálneho väzu (HAGL)
Instability ramenného kĺbu
Adhezívna kapsulitída

Vyšetrenie vykonávame v spolupráci s MRI IZD Trnava - MUDr.Vladimír Neuschl PhD.